Idea Bank miał 404,62 mln zł straty netto, 23,87 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Idea Bank odnotował 404,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 53,88 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 147,31 mln zł wobec 211,97 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął minus 189,73 mln zł wobec 69,32 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 23,87 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 23,83 mld zł na koniec 2017 r.

W I poł. 2018 r. bank miał 379,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 97,4 mln zł zysku rok wcześniej.

"Uważamy, że po jednorazowym efekcie w drugim kwartale 2018 r., bank w kolejnych okresach będzie notował zyski, tak jak dotychczas" - powiedział prezes Tobiasz Bury, cytowany w komunikacie.

"Działamy standardowo, zgodnie z przyjętymi procedurami. Mamy konkretne pomysły na biznes i poparcie głównego akcjonariusza" - podkreślił prezes.

Bank przyjął plan naprawy i plan ochrony kapitału, które są bezpośrednią konsekwencją odpisów i rezerw zaraportowanych 17 sierpnia 2018 r. Plany zakładają stabilny rozwój biznesu Idea Banku. Dla klientów plany są neutralne. Nie są planowane istotne zmiany zatrudnienia ani ponadstandardowe działania restrukturyzacyjne, podkreślono w komunikacie.

"Skonsolidowana strata w I półroczu jest jednorazowym efektem procesu oczyszczania bilansu. Wynik banku i grupy - z pominięciem jednorazowych odpisów i korekt - jest pozytywny. Skonsolidowany zysk netto, z pominięciem korekt, wyniósł w I półroczu + 13,2 mln zł" - podkreślono także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 155,45 mln zł wobec 54,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Idea Bank koncentruje się na podstawowej działalności wspierania małych przedsiębiorstw. Wynik banku i grupy - z pominięciem jednorazowych odpisów i korekt - jest pozytywny. Skonsolidowany zysk netto, z pominięciem korekt, wyniósł w I półroczu + 13,2 mln zł, podano także w materiale.

"W I półroczu 2018 r. Idea Bank otworzył dla nowych klientów 60 tys. rachunków, tj. o 12% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Grupa Idea Bank zachowała wysoką sprzedaż produktów kredytowych (kredyt, leasing, faktoring). Zgodnie z założeniami, całkowita sprzedaż kredytowa grupy zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale wyniosła powyżej 2 mld zł. W I kw. 2018 wyniosła ona 2,3 mld, a w II kw. 2018 - 2,4 mld zł" - napisano w komunikacie.

W leasingu zanotowano najwyższą sprzedaż w historii. Sprzedaż leasingu wyniosła w I półroczu 2018 r. 4 mld zł., tj. o 7% więcej niż w I półroczu 2017 r. Grupa Idea Bank odnotowała najwyższy udział w rynku leasingu dla MSP.

"Zmieniamy podejście do obsługi klienta MSP i mikro, oferując nie tylko usługi bankowe, ale również pełny pakiet usług okołobiznesowych: leasingowych, faktoringowych, księgowych, wsparcia HR i zarządzania. Pierwszym miejscem w Polsce, w którym przedsiębiorca otrzyma możliwość skorzystania z pełnego pakietu tych usług będzie Idea Spot w Gdańsku, którego otwarcie planowane jest w listopadzie" - podsumował Bury.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Jej model biznesowy oparty jest o innowacyjne, unikalne na skalę światową rozwiązania, takie jak zamawiany przez aplikację Mobilny Wpłatomat, przestrzenie coworkingowe Idea Hub, czy serwis transakcyjny Idea Cloud. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 roku.

(ISBnews)