Getin Holding zdecydował o scaleniu akcji w stosunku 4:1


Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Getin Holding zdecydował o rozpoczęciu realizacji procesu scalenia (połączenia) akcji, podała spółka. Stosunek wymiany ustalono na 4:1.
"W ocenie zarządu spółki, scalenie akcji spółki powinno zostać dokonane poprzez połączenie każdych 4 akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 1 zł w jedną akcję spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 4 zł (stosunek wymiany: 4:1), co oznacza zmniejszenie liczby akcji spółki wszystkich emisji z 759 069 368 do 189 767 342, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego spółki, przy czym decyzja w tym zakresie po uzyskaniu opinii rady nadzorczej spółki należeć będzie do walnego zgromadzenia spółki" - czytamy w komunikacie.
Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji procesu scalenia mając na uwadze, że średni kurs począwszy od 20 sierpnia 2018 r. utrzymuje się poniżej poziomu 0,5 zł, co może skutkować zakwalifikowaniem akcji do segmentu listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wyjaśniono także.
Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach: bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.
(ISBnews)