STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-09-22
IRDN /IRDN Index 212,51
sIRDN /sIRDN Index 224,78
offIRDN / offIRDN Index 194,27
IRDN24 /Base 213,59
IRDN8.22 /Peak 225,17
IRDN23.7 / Offpeak 194,30
TGe24 208,82
TGeBase 214,42
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 90 201,80
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 524 707,80

Źródło: Giełda Energii SA