GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia we wrześniuWarszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej we wrześniu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W sekcji transport i gospodarka magazynowa we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie +12,3 (+14,1 w sierpniu). Poprawę koniunktury odnotowuje 18,1% badanych firm, a jej pogorszenie - 5,8% (przed miesiącem odpowiednio 18,9% i 4,8%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podano.

"Zarówno diagnozy, jak i przewidywania dotyczące popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są korzystne i zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, nieco szybszy od zgłaszanego w sierpniu. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia. Ceny w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć szybciej niż oczekiwano w sierpniu" - czytamy w komunikacie.

W zakwaterowaniu i gastronomii we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie +6,2 (w sierpniu +12,3). Poprawę koniunktury odnotowuje 17,2% badanych firm, a jej pogorszenie - 11% (przed miesiącem odpowiednio 18% i 5,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podano również.

"Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są mniej optymistycznie niż w sierpniu. Odpowiednie prognozy są niekorzystne, po raz pierwszy od grudnia ub. r. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Zapowiadane są nieznaczne redukcje zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku cen" - czytamy dalej.

W sekcji informacja i komunikacie we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie +17,7 (w sierpniu +18). Poprawę koniunktury odnotowuje 23,1% badanych firm, a jej pogorszenie - 5,4% (przed miesiącem odpowiednio 23,5% i 5,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżąca sprzedaż oceniana jest korzystnie i podobnie jak przed miesiącem pomimo mniej pozytywnych diagnoz popytu i sytuacji finansowej. Utrzymują się optymistyczne prognozy popytu i sprzedaży, przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są mniej korzystne od formułowanych w sierpniu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można nadal spodziewać się nieznacznego wzrostu cen, podano także.

W działalności finansowej i ubezpieczeniowej we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie +27,1 (przed miesiącem +26,4). Poprawę koniunktury odnotowuje 31,1% badanych firm, a jej pogorszenie - 4,1% (w sierpniu odpowiednio 30% i 3,6%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Mimo mniej korzystnych ocen bieżącego popytu i sprzedaży, utrzymują się optymistyczne diagnozy sytuacji finansowej. Prognozy popytu i sytuacji finansowej są bardziej pozytywne od zgłaszanych przed miesiącem, natomiast korzystne przewidywania sprzedaży są zbliżone do oczekiwań z sierpnia. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek planują dalszy wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego wzrostu cen" - podsumowano.

(ISBnews)