Akcjonariusze Enei zdecydowali o przystąpieniu do budowy Ostrołęki C


Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Enei wyrazili kierunkową zgodę na przystąpienie do budowy w ramach projektu Ostrołęka C, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Enei S.A. wyraża kierunkową zgodę na przystąpienie do etapu budowy w ramach projektu Ostrołęka C, tj. etapu od czasu wydania przez Elektrownię Ostrołęka sp. z o.o. polecenia rozpoczęcia prac generalnemu wykonawcy do czasu oddania bloku energetycznego realizowanego w ramach projektu Ostrołęka C do komercyjnej eksploatacji" - czytamy w uchwale.
Oferty na budowę Elektrowni Ostrołęka C zostały otwarte pod koniec grudnia 2017 r. Najniższą cenę zaoferowała China Power Engineering Consulting Group - 4,849 mld zł brutto. Konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems zaoferowało cenę 6,023 mld zł brutto; a Konsorcjum Polimex-Mostostal i Rafako - 9,591 mld zł brutto. W kwietniu br. Elektrownia Ostrołęka dokonała wyboru konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S jako generalnego wykonawcy.
Jak informowano wcześniej, wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1 000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań technologicznych.
Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
(ISBnews)