PGE Dystrybucja ma 23 mln zł dofinansowania do budowy linii Nowy Żmigród-Iwonicz


Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - PGE Dystrybucja – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – podpisała z Ministerstwem Energii umowę, dzięki której otrzyma ponad 23 mln zł dofinansowania do budowy linii 110 kV relacji Nowy Żmigród-Iwonicz wraz z niezbędną rozbudową stacji 110 kV/SN Nowy Żmigród oraz stacji 110 kV/SN Iwonicz, podał resort.
"Projekt został złożony w ramach poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. PGE Dystrybucja S.A. dzięki podpisanej umowie otrzyma ponad 23 mln zł na budowę linii 110 kV relacji Nowy Żmigród – Iwonicz wraz z niezbędną rozbudową stacji 110 kV/SN Nowy Żmigród oraz stacji 110 kV/SN Iwonicz na obszarze województwa podkarpackiego- powiat jasielski i krośnieński" – czytamy w komunikacie.
Inwestycja ma zwiększyć możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zapotrzebowania na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych poprzez zwiększenie możliwości przyjęcia do sieci większej ilości energii ze źródeł odnawialnych, podano także.
Dotychczas PGE Dystrybucja podpisała z Ministerstwem Energii 4 umowy na łączną kwotę ponad 48 mln zł, w tym jeden projekt dot. budowy linii 110kV do stacji Korczowa oraz stacji 110/15kV Korczowa został już zrealizowany. Łącznie firmy energetyczne podpisały 13 umów w ramach poddziałania 1.1.2 na łączną kwotę 500 mln zł oraz 23 umowy w ramach poddziałania 1.4.1 na łączną kwotę 347 mln zł.
(ISBnews)