Murapol sprzeda nieruchomość w Niemczech za 5,9 mln euroWarszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Murager GmbH - niemiecka spółka zależna Murapolu - podpisał z nieposiadającym pełnomocnictwa przedstawicielem spółki Bonava Wohnbau GmbH umowę sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 20,5 tys. m2 położonej w Zossen w Niemczech, podała spółka. Cena sprzedaży wynosi 5,9 mln euro, w tym 0,3 mln euro tytułem zaliczki.

"W ramach ww. ceny kupujący nabywa również dokumentację projektową planowanej na nieruchomości inwestycji budowlanej i związane z nią prawa autorskie" - czytamy w komunikacie.

Umowa wejdzie w życie z chwilą jej zatwierdzenia przez zarząd kupującego, do czego jest on zobowiązany w terminie 14 dni od wysłania mu umowy przez notariusza.

"Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym zawarcia przy udziale miasta Zossen umowy, na mocy której kupujący wejdzie w prawa i obowiązki zawartej przez sprzedającego z miastem Zossen umowy o uzbrojenie terenu, a sprzedający zostanie zwolniony z ww. praw i obowiązków pod warunkiem zawieszającym przeniesienia własności na kupującego. Jeżeli ww. umowa nie zostanie podpisana do dnia 16 listopada 2018 roku, warunek zawieszający ostatecznie ustaje, przy czym termin ten może zostać przez strony przedłużony" - czytamy dalej.

Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia pozostałej ceny sprzedaży w wysokości 5,6 mln euro na rachunek depozytowy notariusza nie później niż do dnia 8 stycznia 2019 r.

Środki ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na finansowanie podstawowej działalności deweloperskiej grupy kapitałowej emitenta związanej z realizacją projektów mieszkaniowych na krajowym rynku nieruchomościowym, podano także.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)