Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednomyślnie.

To ósma w cyklu, rozpoczętym w grudniu 2015 r., i trzecia w 2018 r. podwyżka fed funds.

Uzasadnienie decyzji przedstawi o godz. 20.30 prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell.

Fed usunął w środę z komunikatu stwierdzenie, iż polityka monetarna jest "akomodacyjna".

W zapiskach z dwóch ostatnich posiedzeń Rezerwy znajdowały się fragmenty sugerujące, że w niedługim czasie Fed może zmienić ocenę prowadzonej polityki na neutralną dla aktywności w gospodarce. W podobnym tonie wypowiedział się w czerwcu prezes Powell.

Członkowie Rezerwy utrzymali prognozę czterech podwyżek stóp procentowych w całym 2018 r. oraz kolejnych trzech w 2019 r.

Mediana przewidywań członków Fed względem poziomu stóp procentowych na koniec 2018 r. utrzymała się na poziomie 2,375 proc.

Mediana na koniec 2019 r. również pozostała bez zmian i wynosi 3,125 proc.

Na 2020 r. mediana także bez zmian - na poziomie 3,375 proc.

Fed po raz pierwszy przedstawił prognozy na 2021 r. - na koniec tego okresu mediana stopy fed funds ma wynieść 3,375 proc.

Mediana prognozy długoterminowej stopy procentowej wzrosła do 3,0 proc. z 2,875 proc.

W najnowszych prognozach makroekonomicznych Fed podwyższył prognozy wzrostu PKB USA w krótkim terminie i utrzyma szacunki inflacji i bezrobocia. Pełne prognozy w tabeli poniżej (wszystkie dane w proc.).

2018 2019 2020 2021 Długi termin
PKB realny 3,1 2,5 2,0 1,8 1,8
Poprzednia projekcja 2,8 2,4 2,0 b/d 1,8
Stopa bezrobocia 3,7 3,5 3,5 3,7 4,5
Poprzednia projekcja 3,6 3,5 3,5 b/d 4,5
Deflator PCE * 2,1 2,0 2,1 2,1 2,0
Poprzednia projekcja 2,1 2,1 2,1 b/d 2,0
Bazowy PCE * 2,0 2,1 2,1 2,1
Poprzednia projekcja 2,0 2,1 2,1 b/d

* deflator PCE to preferowana przez Rezerwę miara inflacji.

Protokół z wrześniowego spotkania Fed zostanie opublikowany 17 października. Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 7-8 listopada.