Skarbiec TFI przejął zarządzanie portfelem i ryzykiem funduszu Trigon GLW FIZWarszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, realizując porozumienie o strategicznej współpracy, podpisały umowę o zlecenie zarządzania portfelem funduszu i ryzykiem funduszu Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ (Trigon GLW FIZ), podał Skarbiec Holding - właściciel Skarbiec TFI. Umowa wejdzie w życie 1 listopada 2018 r.

Strategia inwestycyjna funduszu, częstotliwość wyceny certyfikatów oraz płynność funduszu pozostają bez zmian, podobnie jak zarządzający funduszem. Skarbiec TFI ma zamiar zatrudnić Michała Cichosza oraz Tomasza Piotrowskiego, którzy nadal będą odpowiadać za wyniki Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ. Obaj zarządzający pracowali w Skarbiec TFI w latach 2011-2015, podano w komunikacie.

"Tak jak zapowiadaliśmy, realizujemy strategię wzrostu aktywów i wzmacniania kompetencji w zakresie inwestycji w akcje zagraniczne. Zarówno Michał Cichosz, jak i Tomasz Piotrowski są nam bardzo dobrze znani. Jestem przekonana, że dzięki ich doświadczeniu będziemy w stanie jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów" - powiedziała prezes Skarbiec TFI Ewa Radkowska-Świętoń, cytowana w materiale.

Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ to fundusz inwestujący w spółki wzrostowe, w szczególności z sektorów, tzw. nowej ekonomii, który uzupełni paletę funduszy otwartych Skarbca w tym segmencie, podano również.

Towarzystwa prowadzą rozmowy dotyczące przejęcia zarządzania portfelami kolejnych funduszy.

Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 r.

(ISBnews)