Zadłużenie sektora rządowego spadło do 115.707 mln euro z 121.901 mln euro.

Zadłużenie pozostałych sektorów wzrosło do 56.679 mln euro z 56.625 mln euro.