„Z treści wezwania wynika, że Pan Andrzej Sapkowski oczekuje zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad to określone w umowach zawartych pomiędzy nim a spółką" – czytamy w komunikacie.

W ocenie spółki żądania są bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i wysokości. "Spółka w sposób ważny i zgodny z obowiązującymi przepisami nabyła prawa do utworów Pana Andrzeja Sapkowskiego, m.in. w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich w ramach tworzonych przez spółkę gier, regulując uzgodnione w umowach wynagrodzenia", zaznaczono w informacji.

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Wiedźmin 3: Dziki Gon

źródło: Materiały Prasowe

„Wolą spółki jest utrzymywanie dobrych relacji z autorem dzieł, które stały się inspiracją dla twórczości zespołu Studia CD Projekt Red. W związku z tym, zarząd spółki dołoży szczególnych starań w celu polubownego rozwiązania sprawy, jednakże rozwiązanie takie winno szanować wcześniej uzgodnione intencje stron i zawarte umowy" – czytamy dalej.

Ze względu na osobę wnoszącego żądanie, spółka uznaje fakt otrzymania wezwania za spełniający przesłanki istotności, dodano także.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

>>> Czytaj też: CD Projekt rozpoczął przedsprzedaż gry 'Wojny Krwi: Wiedźmińskie Opowieści'