Synektik otrzymał dofinansowanie na prace nad nowymi radiofarmaceutykamiWarszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Synektik Pharma, będąca częścią grupy kapitałowej Synektik, otrzymała dofinansowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych dla produkcji nowych radiofarmaceutyków. Całkowity koszt projektu wynosi 4 233 748,79 zł, a wydatki kwalifikowane to 3 442 072,19 zł. Kwota dofinansowania projektu wynosi 1 548 932,49 zł, tj. 45% kosztów kwalifikowanych. Ostateczna kwota dofinansowania zostanie potwierdzona po podpisaniu umowy.

Spółka otrzymała "dofinansowanie w ramach Działania 2.1 'Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw' PO IR, będącego częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I", podano w komunikacie.

Projekt pt. "Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Synektik Pharma w celu opracowania nowych radiofarmaceutyków specjalnych do celowanej diagnostyki onkologicznej i neurologicznej metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)" został pozytywnie zweryfikowany pod względem wykonalności, a także oceny merytorycznej i strategicznej, kwalifikując się tym samym do uzyskania dofinansowania na jego realizację, wskazano również.

Planowany okres realizacji projektu to 1 października 2018 - 31 grudnia 2019.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)