Uczestniczył on w konferencji "Poland The Can-Do Nation" w Harvard Club na Manhattanie.

W piątkowej rozmowie z PAP, Papierski tłumaczył, że konferencja, w której uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, była kolejną okazją, żeby szeroko przedstawiać PKO Bank Polski, sposób jego działania, strategię, doskonałe wyniki i plany na przyszłość.

"To część naszej aktywności w komunikowaniu się z inwestorami, zwłaszcza z tymi, którzy jeszcze nie inwestowali w Polsce" - ocenił.

Odniósł się także do awansu Polski do grupy krajów rozwiniętych. Podkreślił, że w najbliższych miesiącach fundamentalnym wyzwaniem dla banku będzie dotarcie do inwestorów używających indeksów FTSE Developed Markets.

"Musimy przedstawić im PKO Bank Polski oraz zaprezentować im nasz biznes. Są to często instytucje, które inwestowały u nas w ramach portfeli emerging markets. Reprezentowali je jednak zazwyczaj menedżerowie zajmujący się rynkami rozwijającymi. Teraz należy dotrzeć do zupełnie innych, specjalizujących się w rynkach rozwiniętych i nawiązać z nimi relacje, aby mogli dobrze poznać bank i szerzej także polską gospodarkę" – wyjaśnił.

Kolejne ważne wyzwanie dla całego polskiego rynku wiceprezes PKO Banku Polskiego wiązał ze standardami reguł, praktyk i procesów Corporate Governance. Jak stwierdził, polskie spółki tych zasad przestrzegają, ale teraz poprzeczka będzie zawieszona wyżej. "Wraz z zakwalifikowaniem Polski do rynków rozwiniętych należy zapewnić jeszcze większą transparentność, spójność, stabilność, przewidywalność wyników oraz procesu zarządzania spółkami, tak jak to ma miejsce na rynkach rozwiniętych" – powiedział.

Wiceprezes PKO Banku Polskiego odniósł się także do silnych relacji banku z inwestorami z USA. Bardzo wielu z nich inwestuje w akcje i obligacje banku. "PKO Bank Polski nie jest tylko spółką notowaną na giełdzie, ale jest również emitentem obligacji, w tym dolarowych, podlegających pod reżim prawa amerykańskiego. Mamy zatem z inwestorami z USA regularne kontakty" - powiedział.

Papierski zaznaczył, że wśród inwestorów amerykańskich PKO Banku Polskiego, wielu jest właścicielami firm działających w Polsce, które są klientami banku. Pozwala to na utrzymywanie i rozwijanie relacji biznesowych. "Współpracujemy od wielu lat z największymi bankami amerykańskimi. Pomagają nam m.in. lepiej rozpoznawać sytuację ekonomiczną na wielu rynkach na świecie. Rozwinięte relacje korespondenckie z bankami z USA ułatwiają nam z kolei dobrą obsługę polskich klientów, którzy próbuję swoich sił w handlu zagranicznym i ekspansji eksportowej na rynek amerykański" – dodał.

Nawiązywał także do współpracy PKO BP ze start-upami. Jego zdaniem kontakty z uczelniami amerykańskimi wspierają rozwijanie innowacji w polskim sektorze bankowym.

>>> Czytaj też: Bezrobocie w USA jest najniższe od 49 lat