Serinus będzie starać się o dopuszczenie gazu z Moftinu do systemu przesyłuWarszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Serinus zakończył budowę zakładu przetwarzania gazu Moftinu w Rumunii, ale czeka na uzyskanie od rumuńskiego krajowego operatora rurociągów przesyłowych - Transgaz, kodów dostępu pozwalających rozpocząć testową produkcję gazu na poziomie komercyjnym w okresie rozruchu zakładu przetwarzania gazu, podała spółka. Transgaz nie dopuścił gazu produkowanego przez Serinus do systemu rurociągów przesyłowych twierdząc, że jakość tego surowca nie odpowiada wymogom specyfikacji sieci, z uwagi na minimalną zawartość wody. Serinus będzie kontynuować starania o wprowadzenie gazu do systemu przesyłu Transgazu.

"Budowa zakładu przetwarzania gazu Moftinu została zakończona i jest on gotowy do przetwarzania gazu o ciśnieniu analogicznym do parametrów stałej produkcji. Tym niemniej Serinus oczekuje na instalację dwóch komponentów dodatkowych – modułu do niskotemperaturowej separacji (ang. Low Temperature Separation unit - LTS) oraz modułu do odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene Glycol unit - TEG), o czym już wcześniej informowano" - czytamy w komunikacie.

Od 21 sierpnia 2018 r. Serinus czeka na uzyskanie od rumuńskiego krajowego operatora rurociągów przesyłowych - Transgaz, kodów dostępu pozwalających rozpocząć testową produkcję gazu na poziomie komercyjnym w okresie rozruchu zakładu przetwarzania gazu.

"Zgodnie z rumuńskimi przepisami spółka jest do tego uprawniona. Dotychczas Transgaz nie dopuścił gazu produkowanego przez Serinus do systemu rurociągów przesyłowych twierdząc, że jakość tego surowca nie odpowiada wymogom specyfikacji sieci, z uwagi na minimalną zawartość wody. W ocenie Spółki bardzo wysoka jakość gazu, o zawartości metanu powyżej 90%, powinna być zaakceptowana w systemie Transgasu. Z kolei Transgaz utrzymuje, że nawet tak niska zawartość wody w produkowanym przez Serinus gazie jak 0,21% (maksymalnie) sprawia, że nie może on być wprowadzany do systemu przesyłowego i do momentu zainstalowania obu modułów - nie może go przyjąć do sprzedaży" - czytamy dalej.

"W przekonaniu Serinus Energy, przepisy rumuńskiego prawa dopuszczają niewielkie odchylenia jakościowe w takim ograniczonym etapie produkcji testowej, więc spółka zgodnie z przepisami jest uprawniona do wprowadzenia do systemu gazu ziemnego o opisanym poziomie jakościowym. Spółka stoi na stanowisku, że gaz z odwiertów Moftinu spełnia wymogi specyfikacji jakościowej, umożliwiające przyjęcie gazu ze złoża Moftinu przez Transgaz bez zauważalnego wpływu na integralność krajowego systemu przesyłowego" - wskazano w komunikacie.

Serinus zapowiedział, że będzie kontynuować starania o wprowadzenie gazu do systemu przesyłu Transgazu, zaś niezależnie od dialogu z krajowym operatorem, spółka będzie mogła usunąć niewielkie pozostałości wody po instalacji modułów. Obecnie nie ma żadnych innych przeszkód dla rozpoczęcia etapu pełnej produkcji, podkreślił Serinus.

"Najnowszy harmonogram prac, przedstawiony przez spółkę realizującą kontrakt wykonawczy EPC, przewiduje przeprowadzenie fabrycznych testów odbiorczych modułów LTS i TEG (separacji i odwadniania glikolu) w zakładzie producenta w Kanadzie w dniu 17 listopada 2018 r. (lub w zbliżonym terminie). Następnie w dniu 22 listopada (lub w zbliżonym terminie) moduły te zostaną załadowane na frachtowiec i przetransportowane do portu Bremerhaven w Niemczech. Instalację, odbiór techniczny i rozpoczęcie produkcji przewidziano na grudzień 2018 r. Oba moduły LTS i TEG wytwarza podwykonawca EPC – spółka Aval Engineering z siedzibą w Calgary (Kanada). Obecnie deklarowany termin dostawy modułów LTS i TEG przez Aval jest przesunięty o ponad 11 miesięcy w stosunku do pierwotnie przewidzianego terminu" - podano także w materiale.

Przez ostatnie 11 miesięcy spółka Aval przekazywała wykonawcy Serinusa bieżące sprawozdania z postępu prac, w których wskazywano sześć kolejnych terminów dostaw. Żadnego z nich Aval nie dotrzymała, podkreśliła spółka.

"Z uwagi na to, że sprawozdania Aval z postępu prac były niewiarygodne, Serinus Energy została zmuszona do oddelegowania członków managementu, którzy wraz z przedstawicielami naszego wykonawcy dokonali inspekcji prac prowadzonych przez Aval. Podczas kolejnych wizytacji zespół Serinus wraz z naszym wykonawcą zweryfikował postępy prac i obecnie można uznać, że prace są zaawansowane, a zaplanowany termin ich ukończenia w zakładzie jest realny. Po przeprowadzeniu fabrycznych testów odbiorczych transport modułów LTS i TEG do Europy ma zająć ok. 10 dni, po czym w ciągu 3 dni zostaną one przewiezione ciężarówkami na miejsce docelowe. Po ich dostarczeniu na miejsce nastąpi instalacja i uruchomienie modułów w szacowanym terminie do dwóch tygodni" - zapowiedziano w komunikacie.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)