Serinus liczy na uruchomienie pola Chouech Es Saida w Tunezji w I kw. 2019 r.Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Serinus liczy na uruchomienie pola Chouech Es Saida w Tunezji w I kw. 2019 r., pod warunkiem podpisania porozumienia z władzami tunezyjskimi, podano w komunikacie. Pole pozostaje zamknięte od lutego 2017 r.

"W rozmowach z tunezyjskimi władzami odnotowano postęp, a w ocenie spółki - pod warunkiem podpisania porozumienia - będzie można w I kw. 2019 r. ponownie uruchomić pole Chouech Es Saida w Tunezji. W ocenie spółki, w ostatnim czasie miał miejsce na tyle duży progres, że Serinus może obecnie podjąć pierwsze kroki zmierzające do wznowienia produkcji na tym polu" - czytamy w komunikacie.

Pole pozostaje zamknięte od lutego 2017 r., kiedy miały miejsce niepokoje społeczne w regionie.

"Spółka rozpoczęła proces przetargowy na elementy wymagające dłuższego oczekiwania i na obsługę zaplecza dla procesu produkcji. Przed zamknięciem pola Chouech Es Saida produkcja pochodząca z niego wynosiła średnio 488 baryłek ekwiwalentu ropy (wyniki w IV kwartale 2016 r.)" - czytamy dalej.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)