Marvipol ma przedwstępną umowę sprzedaży projektu Panattoni Park Łódź East VIIWarszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - Marvipol Logistics (jednostka zależna Marvipol Development) oraz PG Dutch Holding I B.V. (razem - podmioty będące wspólnikami w spółce PDC Industrial Center 80) zawarły z ELP Holdco (Poland) przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich udziałów PDC Industrial Center 80, realizującej projekt magazynowy Panattoni Park Łódź East VII, podał Marvipol. Cena udziałów Marvipol Logistics to ok. 1,796 mln euro.

"Cena sprzedaży udziałów posiadanych przez Marvipol Logistics wynosi ok. 1,796 mln euro, co stanowi równowartość ok. 7,72 mln zł (wg kursu z dnia publikacji niniejszego raportu) i została ustalona w oparciu o wycenę aktywów projektu pomniejszych o zobowiązania. Jednocześnie emitent informuje, że wskazana powyżej cena sprzedaży udziałów stanowi kwotę szacowanego wyniku z tytułu zaangażowania grupy kapitałowej Marvipol w realizację projektu. Kwota ta, powiększona o przychody finansowe, po dokonaniu niezbędnych korekt oraz po uwzględnieniu wcześniej rozpoznanego wyniku do dnia 30 czerwca 2018 roku w kwocie 3,2 mln zł, zostanie ujawniona w skonsolidowanym wyniku finansowym emitenta w okresie, w którym nastąpi finalizacja transakcji" - czytamy w komunikacie.

Termin zawarcia umowy przenoszącej własność udziałów został wyznaczony najpóźniej na dzień 30 kwietnia 2019 r. Zawarcie umowy przyrzeczonej poprzedzone będzie koniecznością wystąpienia szeregu okoliczności oraz zdarzeń o charakterze formalnym oraz prawnym związanych m.in. z rozliczeniem zobowiązań oraz zakończeniem projektu przez PDC Industrial Center 80 oraz prawami zbywców względem tego podmiotu, podano także.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)