"Prognozuje się, że dochody podatkowe w br. znacząco przekroczą kwoty zapisane w ustawie budżetowej na 2018 r., co wraz z niższymi wydatkami budżetu państwa oznaczać będzie niższy o ok. 40-50 proc. deficyt budżetowy w stosunku ustawowego planu" - napisał Skiba.

W budżecie na ten rok zaplanowano dochody w wysokości 331,67 mld zł. Deficyt zaś na poziomie 41,49 mld zł.