Chodzi o budowę gazociągu wysokiego ciśnienia, który ma być połączeniem systemów przesyłowych Polski i Litwy razem z infrastrukturą potrzebną do obsługi tego gazociągu w województwach mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim - wyjaśnia urząd wojewódzki w Białymstoku.

Ta niezbędna infrastruktura to gazociąg DN 700 łączący Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna – granica polsko-litewska - tłumaczy Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w Warszawie. To ta spółka składała wnioski o pozwolenia.

Wojewoda podlaski wydał dotąd dwa zezwolenia: jedno na odcinek ponad 60,6 km, a drugie na trzy odcinki o łącznej długości ponad 38,5 km w powiatach: kolneńskim, grajewskim i suwalskim. Zezwolenia wydano we wrześniu i październiku.

Spółka Gaz-System poinformowała PAP, że to dwa pierwsze zezwolenia wydane ws. tej inwestycji. "Jest to część niezbędnych zgód administracyjnych, które powinny być uzyskane dla odcinka północnego gazociągu o łącznej długości 185 km do końca 2018 roku" - poinformował PAP Tomasz Pietrasieński z firmy Gaz-System.

Wyjaśnił, że w ramach projektu powstanie nowy, transgraniczny gazociąg, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Po stronie litewskiej operatorem systemu jest AB Amber Grid. "Dzięki realizacji inwestycji możliwy będzie rozwój systemu przesyłowego na nowych terenach oraz poprawa parametrów technicznych sieci w skali całego kraju" - informuje Pietrasieński. Dodał, że chodzi także o podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionów w północno-wschodniej Polsce oraz promocję gazu ziemnego jako "niskoemisyjnego paliwa do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych Unii Europejskiej".

Pietrasieński poinformował, że cała inwestycja po polskiej stronie jest podzielona na dwa etapy. W pierwszym kroku ma być zbudowany północny odcinek gazociągu o długości 185 km od ZZU Rudka-Skroda (powiat kolneński, gmina Mały Płock) do granicy polsko-litewskiej. ZZU - zespół zaporowo upustowy pozwala na podzielenie gazociągu na odcinki, co umożliwia np. odcinanie przepływu gazu w razie awarii czy też opróżnianie odcinków. Północy odcinek będzie biegł przez pięć powiatów i 16 gmin w Podlaskiem i Warmińsko-Mazurskiem. Inwestycję projektuje firma OTS-IP sp. z o.o. Inwestycja ma być zakończona do końca 2021 r.

Odcinek południowy od Tłoczni Hołowczyce – do ZZU Rudka-Skroda to 158 km gazociągu w województwach podlaskim i mazowieckim. Będzie biegł przez siedem powiatów i 17 gmin. Projektant tego odcinka to Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o. Inwestycja ma być zakończona do końca czerwca 2022 r. (PAP)

autor: Izabela Próchnicka