"Dostrzegamy możliwości akwizycji i konsolidacji w innych krajach, np. w na rynku polskim, gdzie mamy zamiar złożyć zdecydowaną ofertę na aktywa spółki GetBack" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom Hoist Finance AB za III kw. br.

5 października GetBack informował, że trzech spośród siedmiu wstępnie zainteresowanych inwestorów złożyło oferty nabycia aktywów spółki. Jak wówczas zapowiadano, kolejnym etapem będzie wybór jednego lub kilku potencjalnych inwestorów, z którymi rozpoczną się negocjacje dokumentacji prawnej.

Hoist Finance AB (publ) to ogólnoeuropejska grupa finansowa działająca na rynku zakupów i zarządzania wierzytelnościami z siedzibą w Sztokholmie. Specjalizuje się w nabywaniu i zarządzaniu wierzytelnościami konsumenckimi zagrożonymi i niezagrożonymi. Zatrudnia blisko 1 200 pracowników w jedenastu krajach Europy, jak podano na stronie polskiej spółki zależnej grupy - Hoist Polska sp. z o.o.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.