W subskrypcji prywatnej Infoscanu objęto 260 tys. akcji serii GWarszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Inwestorzy objęli 260 tys. akcji serii G Infoscanu oferowanych w subskrypcji prywatnej po cenie emisyjnej 6 zł za akcję, podała spółka.

"Zarząd Infoscan S.Ainformuje, że w dniu 25 października 2018 r. podjął uchwałę w której oświadczył, iż wobec objęcia przez akcjonariuszy 260 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emisja tych akcji doszła do skutku. Cena emisyjna akcji serii G wynosiła 6,00 zł" – czytamy w komunikacie.

W związku z objęciem akcji serii G zarząd dokonał dookreślenia wysokości kapitału zakładowego spółki na kwotę 479 365 zł, podano także.

19 października br. zarząd Infoscanu podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji od 190 tys. do 290 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru z rekomendowaną ceną emisyjną dla pierwszej transzy akcji serii G w wysokości 6 zł za jedną akcję.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)