Forte miało wstępnie 256 mln zł przychodów i 14,4 mln zł EBIT w III kw. 2018 r.Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - Fabryki Mebli Forte miały ok. 256 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 14,4 mln zł zysku operacyjnego (EBIT) w III kw. 2018 r. wobec odpowiednio: 268 mln zł i 23 mln zł w III kw. 2017 r., podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

"W skali dziewięciu miesięcy 2018 roku, szacunkowa wartość skonsolidowanych obrotów wyniosła 810 mln zł (w tym 14 mln zł ze sprzedaży płyty wiórowej), w porównaniu do 804 mln zł osiągniętych w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 r. Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za III kwartał 2018 r. wyniosła 14,4 mln zł, w porównaniu do 23 mln zł w III kwartale roku 2017 r. W skali dziewięciu miesięcy 2018 roku, szacunkowa wartość wyniku EBIT wyniosła 53,5 mln zł w porównaniu do 80,6 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie roku 2017" - czytamy także w komunikacie.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA w III kw. 2018 r. wyniosła 27,3 mln zł w porównaniu do 30,1 mln zł w III kwartale 2017 roku. W skali trzech kwartałów 2018 roku, szacunkowa wartość wyniku EBITDA wyniosła 85,3 mln zł w porównaniu do 100,2 mln zł osiągniętych w takim samym okresie roku 2017, podano również.

Zarząd zastrzega, że podane wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za III kw. 2018 roku, podano także.

"Komentując przedstawione wyniki, zarząd emitenta potwierdza, że słabe wyniki sprzedażowe III kwartału, są efektem dalszego znacznego spowolnienia na rynku detalicznym mebli, zarówno na rynkach zagranicznych, jak i w Polsce. Tendencja spowolnienia, którą spółka obserwowała już w drugim kwartale, w III kwartale była jeszcze bardziej wyraźna i miała bezpośredni wpływ także na rentowność. Spółka ocenia, że przeprowadzone w I połowie roku porządkowanie oferty produktowej, również miało wpływ na obroty III kwartału. Spadek obrotów rok do roku na sprzedaży mebli jedynie o 7% był efektem uruchomienia kilku istotnych akcji promocyjnych z największymi odbiorcami, których koszt bezpośrednio przełożył się jednak na uzyskiwane marże" - czytamy w komunikacie.

Spółka wskazała również, że jednym z czynników mającym wpływ na wyniki III kw. jest sytuacja na rynku pracy i presja na wynagrodzenia, której efektem było rozpoczęcie wprowadzania na przełomie lipca i sierpnia br. regulacji płacowych, zwiększających efektywne wynagrodzenia w grupie kapitałowej .

"Patrząc na zrealizowane przez spółkę obroty w III kwartale 2018, zarząd emitenta potwierdza, że są one poniżej oczekiwań, jakie miał na koniec II kwartału" - czytamy dalej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2017 r. spółka miała 1 096 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)