Rafał Matusiak pełni funkcję prezesa Krajowej SKOK od 2012 roku, od czasu, gdy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Dotąd jednak pełnił tę funkcję bez zatwierdzenia przez KNF.

We wrześniu 2014 roku kierowana przez Andrzeja Jakubiaka KNF nie wyraziła zgody na objęcie funkcji prezesa Krajowej SKOK przez Rafała Matusiaka.

Wtorkowa decyzja KNF zapadła jednogłośnie - wynika z komunikatu. (PAP)