Poniżej oczekiwania banków na czwarty kwartał 2018 r. z ankiety NBP "Sytuacja na rynku kredytowym":

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

W III kwartale 2018 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Podobnie jak we wcześniejszej edycji, skala zaostrzenia była istotnie większa w segmencie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrost popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa w III kwartale 2018 r. zaobserwowały pojedyncze podmioty uczestniczące w badaniu.

Na IV kwartał 2018 r. pojedyncze banki przewidują kontynuację zaostrzania polityki kredytowej w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw oraz oczekują one wzrostu popytu zgłaszanego jedynie przez małe i średnie przedsiębiorstwa na kredyty długoterminowe.

KREDYTY MIESZKANIOWE

W III kwartale 2018 r. banki istotnie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych (procent netto około -58 proc.). Skala zaostrzenia była znacznie większa niż przewidywana we wcześniejszej edycji ankiety. Jednocześnie banki obniżyły marżę kredytową oraz pozaodsetkowe koszty kredytu. Banki zaobserwowały niewielki wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe (procent netto około 11 proc.).

Na IV kwartał 2018 r. banki przewidują niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych (procent netto około -15 proc.) oraz oczekują istotnego spadku popytu (procent netto około -40 proc.).

KREDYTY KONSUMPCYJNE

W III kwartale 2018 r. pojedyncze banki złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych (procent netto około 9 proc.). Jednocześnie banki złagodziły niektóre warunki udzielania kredytów: wydłużyły maksymalny okres kredytowania oraz obniżyły marżę kredytową (procent netto odpowiednio około 18 proc. oraz 7 proc.). Pozostałe warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych nie zmieniły się istotnie. Popyt na kredyty konsumpcyjne nie zmienił się istotnie.

Na IV kwartał 2018 r. pojedyncze banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej (procent netto około 9 proc.) oraz brak istotnej zmiany popytu (procent netto około 1,3 proc.)