Energa miała 122 mln zł zysku netto, 147 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Energa odnotowała 122 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk brutto wyniósł 147 mln zł wobec 95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 567 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 2 520 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 678 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 552 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 601 mln zł w porównaniu z 7 717 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 547 mln zł wobec 168 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie ddzi ostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)