Impexmetal wstrzymał realizację strategii rozwoju na lata 2018-2026


Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza oraz zarząd Impexmetalu podjęły decyzję o wstrzymaniu realizacji strategii rozwoju na lata 2018-2026, podała spółka. Ma to związek z zakończeniem analiz dotyczących poniesionych oraz przewidywanych nakładów na realizację strategii.
"Powyższa decyzja związana jest z wystąpieniem szeregu okoliczności o charakterze zewnętrznym, co w ocenie zarządu emitenta powoduje, że realizacja strategii w kształcie przyjętym w styczniu 2018 roku, w obecnych warunkach rynkowych, nie spełniłaby oczekiwanych przez spółkę kryteriów co do okresu zwrotu inwestycji i założonego poziomu zysku operacyjnego" - czytamy w komunikacie.
Intencją zarządu spółki jest, aby w perspektywie najbliższych miesięcy opracować i przedstawić do akceptacji rady nadzorczej zmodyfikowaną strategię rozwoju Impexmetalu. Niezależnie od powyższego, do czasu przyjęcia nowej strategii rozwoju zarząd spółki zamierza realizować zadania inwestycyjne pozwalające zwiększyć zdolności produkcyjne spółki do 135 000 ton w terminie do końca 2021 roku, podano również.
Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.
(ISBnews)