FKD odowłał skonsolidowaną prognozę wyników na 2018 r.Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych (FKD) podjął decyzję o odwołaniu skonsolidowanej prognozy wyników na 2018 rok po analizie wyników uzyskanych w okresie I-III kw. 2018 roku. Prognoza zakładała zysk netto w wysokości 11,48 mln zł przy przychodach w wysokości 41 mln zł. EBITDA za 2018 r. miała wynieść 17,63 mln zł.

"Przyczyną odwołania prognozy wyników finansowych były przede wszystkim następujące czynniki:

• Wypowiedzenie przez spółkę zależną Dome International Sp. z o. o. umów na budowę budynku garażowo-warsztatowego, socjalno-biurowego oraz magazynu soli wraz z silosem i infrastrukturą na OUD Nadarzyn. Łączna wartość tych kontraktów wynosiła 11,7 mln zł brutto. Przyczyną przerwania przez spółkę prac oraz wypowiedzenia umów był brak przepływów finansowych z budowy, odpowiadających poziomowi zaawansowania prac już przez nią przeprowadzonych, co uniemożliwiało kontynuowanie kontraktu przez spółkę.

• Pogorszenie się rentowności prowadzonych kontraktów, w związku ze wzrostem kosztów wynagrodzeń, zwyżką cen materiałów budowlanych itp. Wymaga to renegocjacji niektórych kontraktów w celu utrzymania ich rentowności na odpowiednim poziomie. W związku z tym przychody oraz zyski z ich realizacji ulegną przesunięciu w czasie - w zależności do tego, jak szybko nastąpi podpisanie aneksów do kontraktów.

• W związku z brakiem pozytywnych przepływów finansowych z niektórych kontraktów oraz koniecznością pozyskania środków na spłatę zapadających serii obligacji, przy bardzo trudnej sytuacji na rynku obligacji (problemy z pozyskaniem finansowania, które nastąpiły po wybuchu tzw. afery GetBack) spółka nie była w stanie zapewnić środków finansowych na odpowiednim poziomie na realizację niektórych kontraktów" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd FKD zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby mimo opisanych powyżej trudności wyniki osiągnięte przez Grupę FKD w 2018 roku były jak najlepsze.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji i montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych o złożonych właściwościach konstrukcyjnych i architektonicznych, wymagających zastosowania zaawansowanych procesów technologicznych. Akcje spółki od 2013 r. są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)