Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Cloud Technologies odnotowało 1,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 7,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 1,04 mln zł wobec 9,31 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -0,7 mln zł wobec +8,9 mln zł rok wcześniej.
"Na wyniki grupy w minionym kwartale negatywnie wpłynęły także różnice kursowe oraz koszty pozyskiwania danych z nowych rynków i koszty operacyjne związane rozpoczęciem działalności operacyjnej spółki zależnej OnAudience LTD i związane z tym otwarcie biura w Londynie" - czytamy w komunikacie.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,2 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 17,91 mln zł rok wcześniej.
"Przychody ze sprzedaży usług grupy zmniejszyły się w III kwartale 2018 r. o 43% w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r. Najistotniejszy wpływ na dynamikę przychodów ma konsekwentnie realizowana przez grupę transformacja biznesu w stronę danych, która znacząco wpłynęła na strukturę przychodów grupy. W dalszym ciągu największy udział w generowanych przychodach mają sieci afiliacyjne (4,4 mln zł), ale w rezultacie świadomego ograniczania współpracy z tą grupą odbiorców, zmniejszyły się one w III kw. 2018 r. o 66,9%. W analizowanym okresie nieznacznie spadły również przychody od brokerów powierzchni reklamowych (spadek o 12,7%) oraz agencji reklamowych i domów mediowych (spadek o 7,0%). Zgodnie z założeniami rosną natomiast przychody od klientów bezpośrednich (wzrost o 507,9%) oraz dystrybutorów danych i technologii (wzrost o 96,7%)" - czytamy dalej.
W I-III kw. 2018 r. spółka miała 2,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 33,25 mln zł w porównaniu z 51,94 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 2,7 mln zł wobec 22,5 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1,7 mln zł wobec 15,45 mln zł zysku rok wcześniej.
"Transformacja działalności Cloud Technologies przebiega zgodnie z naszymi założeniami, ale cały czas ma istotny wpływ na osiągane wyniki. Trzeci kwartał, ze względu na sezonowość branży jest zwykle najsłabszy w roku, dlatego uważamy że najtrudniejszy moment mamy już za sobą. Optymistycznie patrzymy więc na kolejne okresy" - skomentował prezes Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.
"W ostatnich miesiącach zwiększyliśmy zasięg analizowanych danych, tym samym nasz najcenniejszy zasób jakim jest zbiór danych został istotnie powiększony i przetwarzamy obecnie ponad 27 mld anonimowych profili internautów. W minionym kwartale otrzymaliśmy dofinansowanie dwóch naszych projektów rozwojowych, myślimy również o zakupie technologii, które pozwolą na istotne obniżenie kosztów. Jednym z rozwiązań jest zakup licencji na platformę DSP" - dodał prezes.
Kolejnym etapem przeprowadzanej w grupie transformacji biznesu jest wyodrębnienie nowych segmentów odzwierciedlających zaktualizowany profil działalności.
"Raportowane dotychczas segmenty zostały zastąpione przez nowe, które lepiej odzwierciedlają obecny profil działalności grupy i w czytelny sposób uporządkowują wyniki generowane przez określone grup klientów:
Data acquisition obejmujący działalność prowadzoną w celu pozyskania anonimowych danych o użytkownikach Internetu, które wykorzystywane są w innych segmentach działalności grupy. Do tego segmentu przypisano przychody z realizacji kampanii reklamowych na rzecz sieci afiliacyjnych oraz z pośrednictwa zakup brokerów powierzchni reklamowych.
Data consulting obejmujący działalność usługową realizowaną z wykorzystywaniem anonimowych danych o użytkownikach internetu. Świadczone usługi obejmują w szczególności realizację precyzyjnie targetowanych internetowych kampanii reklamowych. Głównymi odbiorcami usług są agencje reklamowe oraz klienci bezpośredni, działający przeważnie w segmencie B2C.
Data enrichment to działalność obejmująca monetyzację cyfrowych informacji poprzez sprzedaż anonimowych danych o użytkownikach Internetu oraz autorskiej technologii Data Management Platform (DMP). W tym segmencie raportowane są przychody od dystrybutorów danych oraz technologii" - czytamy w komunikacie.
Największe znaczenie w przychodach ze sprzedaży grupy ma segment Data acquisition, który odnotował spadek o prawie 60%. Przychody segmentu Data consulting wzrosły o blisko 38%, a segmentu Data enrichment aż o ponad 93%. Taka dynamika poszczególnych segmentów jest zgodna z przeprowadzaną aktualnie w grupie transformacją biznesu, podkreślono w materiale.
"Ze względu na świadome ograniczenie skali realizacji kampanii dla sieci afiliacyjnych, wynik segmentu Data acquisition był na niewielkim plusie. Stratę operacyjną w III kwartale 2018 r. na poziomie 0,4 mln zł odnotował również segment Data consulting, co było spowodowane przede wszystkim wyższymi kosztami zakupu mediów. W segmencie Data enrichment odnotowano natomiast poprawę rentowności EBITDA do 0,2 mln zł" - podała także spółka.
Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii, założona w 2011 roku przez Piotra Prajsnara. Zajmuje się Big Data marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) - OnAudience.com. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.
(ISBnews)

(ISBnews)