Comp miał 3,49 mln zł zysku netto, 10,24 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Comp odnotował 3,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,24 mln zł wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 153,01 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 105,87 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 57,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 431,27 mln zł w porównaniu z 357,23 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 18,85 mln zł wobec 2,45 mln zł straty rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)