Bioton miał 2,3 mln zł straty netto, 3,31 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.


Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Bioton odnotował 2,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 3,31 mln zł wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,4 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 91,94 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,69 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 201,75 mln zł w porównaniu z 247,36 mln zł rok wcześniej.
"Przychody ze sprzedaży grupy w okresie trzech kwartałów 2018 r. wyniosły 201,8 mln zł i były na poziomie niższym o 45,6 mln zł aniżeli w roku poprzednim (nie włączając przychodów z działalności zaniechanej) na co największy wpływ miała zmiana struktury przychodów po sprzedaży udziałów w SciGen Ltd i w związku z tym brak sprzedaży produktów dystrybuowanych przez SciGen Ltd w trzecim kwartale 2018 roku. Marża brutto na sprzedaży osiągnęła poziom 55 % i była wyższa o 4 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. (nie wliczając działalności zaniechanej oraz kosztów przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych)" - czytamy w sprawozdaniu.
Wartość EBITDA Grupy osiągnęła w trzech kwartałach 2018 wartość 23,9 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 wyniosła ona 29,7 mln zł. Wartość EBITDA w okresie trzech kwartałów 2018 r. wskazana w sprawozdaniu ProForma wyniosła 20,7 mln zł w porównaniu do 14,3 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., podano także
W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 36,01 mln zł wobec 64,22 mln zł straty rok wcześniej.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)