Elektrotim miał 0,41 mln zł zysku netto, 1,71 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018r.Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Elektrotim odnotował 0,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 4,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,71 mln zł wobec 4,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,74 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 84,18 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 6,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 1,95 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 192,7 mln zł w porównaniu z 183,71 mln zł rok wcześniej.

Portfel zamówień grupy zwiększył się o 6,8% r/r do 304,81 mln zł netto wg stanu na początek października.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 3,46 mln zł wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 293 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)