Boryszew miał 43,12 mln zł zysku netto ogółem z dz. kont. w III kw. 2018 r.Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Boryszew odnotował 43,12 mln zł zysku netto ogółem z działalności kontynuowanej w III kw. 2018 r. wobec 70,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (z działalności zaniechanej i kontynuowanej) w III kw. 2018 r. wyniósł 23,72 mln zł wobec 54,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 43,44 mln zł wobec 103,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 437,01 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 1 521,2 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 98,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (z dział. kont. i zaniech.) w porównaniu z 185,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 686,24 mln zł w porównaniu z 4 692,98 mln zł rok wcześniej. Zysk netto z dział. kont. ogółem sięgnął w tym czasie 150,74 mln zł wobec 232,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 68,2 mln zł wobec 57,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.

(ISBnews)