STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-11-23
IRDN /IRDN Index 316,02
sIRDN /sIRDN Index 378,74
offIRDN / offIRDN Index 229,39
IRDN24 /Base 317,81
IRDN8.22 /Peak 372,30
IRDN23.7 / Offpeak 226,98
TGe24 314,62
TGeBase 321,78
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 85 164,30
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 920 138,50

Źródło: Giełda Energii SA