Zysk operacyjny wyniósł 2,2 mln zł wobec 1,91 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 3,32 mln zł wobec 2,8 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,14 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 10,75 mln zł rok wcześniej.

"Przychody netto ze sprzedaży osiągnęły w trzecim kwartale 2018 r. wartość 12 141 tys. zł i wzrosły o 1 390 tys. zł (tj. o 13%) w stosunku do trzeciego kwartału 2017 r. W samym trzecim kwartale 2018 roku Grupa IMS odnotowała wzrosty zysków rok/roku – zysk operacyjny wzrósł o 15%, EBITDA o 19%, a zysk netto o 16%. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost sprzedaży usług reklamowych audio i wideo. Przychody te wzrosły z 2 712 tys. zł w III kwartale 2017 r. do 3 791 tys. zł w analogicznym okresie roku bieżącego – wzrost o 40%. Wzrost przychodów to efekt opisywanej i realizowanej od końca 2015 roku strategii Emitenta, polegającej na powiększaniu zespołów sprzedażowych o wartościowych i doświadczonych menedżerów i handlowców oraz zwiększenia wydatków komunikacyjno - marketingowych, co owocuje większą świadomością wartości usług IMS S.A. wśród decydentów odpowiadających za budżety reklamowe w domach mediowych i u innych kluczowych klientów" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 6,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 35,81 mln zł w porównaniu z 31,5 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 11 mln zł wobec 8,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 6,16 mln zł wobec 3,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)