JSW chce rekomendować wypłatę dywidendy za 2018 r.


Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zakłada, że będzie rekomendować wypłatę dywidendy za 2018 r., poinformował prezes Daniel Ozon.
"Chcieliśmy wrócić do wypłaty dywidendy. Jako zarząd - jeszcze za wcześnie mówić, jaką kwotę - ale będziemy rekomendować wypłatę dywidendy za 2018 r." - powiedział Ozon podczas konferencji prasowej.
Latem Ozon mówił, że JSW zakłada, iż wypłaci ok.25-30% zysku za 2018 r. w formie dywidendy.
W czerwcu br. akcjonariusze JSW zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r.
W marcu br. JSW podjęła decyzję o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej w zakresie przeznaczenia wypracowanych wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. Zgodnie z polityką dywidendową stosowaną przez spółkę, zarząd spółki w 2018 r. powinien był rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za 2017 r.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
(ISBnews)