Qumak miał 7,06 mln zł straty netto, 7,29 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Qumak odnotował 7,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 10,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 7,29 mln zł wobec 10,01 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 62,65 mln zł rok wcześniej.

"W trzecim kwartale 2018 roku grupa osiągnęła przychody na poziomie 36 mln zł (spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 57%). Spadek przychodów był konsekwencją istotnie obniżonych możliwości realizacyjnych spółki. Trudna sytuacja w grupie oraz ograniczone możliwości finansowania, spowodowały rezygnację z kontraktów kapitałochłonnych, wymagających istotnego finansowania. Koncentrowano się na pozyskiwaniu kontraktów o mniejszej wartości, zapewniających stabilny przychód i zysk oraz przyszłościowych za jakie postrzegany jest miedzy innymi obszar outsourcingu. Efektem czego jest stale rosnący udział przychodów z obszaru szeroko rozumianych usług outsourcingowych, który po trzech kwartałach odpowiada za 44% przychodów grupy" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 20,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 52,16 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 90,54 mln zł w porównaniu z 209,07 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 13,81 mln zł wobec 51,52 mln zł straty rok wcześniej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)