Jak podano w projekcie, jednocześnie uchylono ustawę o specjalnym podatku węglowodorowym.

W ocenie skutków regulacji do tego projektuPrzyspieszenie terminu zapłaty podatku od gazu i ropy spowoduje, że spółki płacące ten podatek wpłacą do budżetu w 2019 roku 160 mln zł - podano .

W OSR podano, że w 2019 roku MF spodziewa się wpływu z tego tytułu na poziomie 160 mln zł.

"Przyspieszenie momentu powstania obowiązku zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin od gazu ziemnego i ropy naftowej skutkować będzie dodatkowymi wpływami do budżetu państwa już w 2019 r., a nie jak pierwotnie przewidywała ustawa od dnia 1 stycznia 2020 r." - napisano.

"Należy przy tym zaznaczyć, iż wysokość wpływów z tego podatku jest zależna od kilku zmiennych: kursu złotego do dolara, wielkości wydobycia, cen ropy naftowej i gazu ziemnego, w konsekwencji dane rdr mogą charakteryzować się pewną zmiennością (np. za 2016 r. do budżetu państwa wpłynęłoby ok. 120 mln zł, za 2017 r. ok. 160 mln zł)" - dodano.

Według danych MF zmiana dotyczyć będzie pięciu podatników. (PAP Biznes)