Kernel miał 75,5 mln USD zysku netto, 100,5 mln USD EBITDA w I kw. r. obr.Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Kernel odnotował 75,5 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2018/2019 wobec 22,8 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk EBITDA wyniósł 100,5 mln USD wobec 46 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 140,3 mln USD w I kw. r. fin. 2018/2019 wobec 536,1 mln USD rok wcześniej.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)