Za zwiększeniem środków na dzieci opowiedziało się 109 posłów w 141-osobowym Sejmie, czterech wstrzymało się od głosu, a dwóch wypowiedziało się przeciwko.

"To jest istotna i rzeczywista pomoc rodzinom wychowującym dzieci" - powiedziała PAP starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), posłanka Rita Tamaszunienie. Dodała, że "comiesięczne świadczenia przyczyniają się też do zmniejszenia w kraju ubóstwa".

W przeszłości z inicjatywą wprowadzenia pieniędzy na dzieci na wzór polski wystąpili posłowie AWPL-ZChR. "Naszą propozycją było i pozostaje kwota w wysokości 120 euro, równowartość 500 złotych. Z braku środków budżetowych Sejm postanowił jednak, że każdego roku suma ta będzie wzrastać stopniowo i w 2020 roku wyniesie 100 euro" - powiedziała Tamaszunienie.

Zgodnie z przyjętą zasadą na Litwie pieniądze są przyznawane na każde dziecko - niezależnie od dochodów rodziny – poniżej 18. roku życia, a jeżeli się uczy – do 21. roku życia. Dzieci z rodzin wielodzietnych (z co najmniej trojgiem dzieci), a także z rodzin o niższych dochodach otrzymają w przyszłym roku 70 euro.

Zwiększenie wysokości świadczeń na dzieci budżet państwa będzie kosztował ponad 130 mln euro. W sumie w przyszłym roku Litwa na ten cel przeznaczy ponad 350 mln euro.

>>> Czytaj też: Rząd daje kopa Mieszkaniu plus. Będzie łatwiej o dopłaty do czynszu