STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-12-14
IRDN /IRDN Index 308,29
sIRDN /sIRDN Index 361,88
offIRDN / offIRDN Index 229,44
IRDN24 /Base 310,71
IRDN8.22 /Peak 359,84
IRDN23.7 / Offpeak 228,85
TGe24 312,28
TGeBase 309,27
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 89 180,50
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 164 028,50

Źródło: Giełda Energii SA