Podczas konferencji prasowej w Kielcach Bętkowski przekazał, że dzięki ustaleniom poczynionym z Komisją Europejską, zarządowi województwa udało się pozyskać dodatkowe 30 mln zł na konkurs dot. poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Łącznie wybranych zostało 51 projektów, na które przeznaczonych zostanie niemal 129 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

"Dodatkowo mamy nadzieję, graniczącą z jakąś pewnością, że pozostałe 16 projektów, które przeszły etap naboru i weryfikacji konkursowej, a one zamykają się w kwocie ponad 40 mln zł, również, po pozyskaniu tych dodatkowych środków, które znajdą się w rezerwie wykonania, będą mogły być skierowane na tę działalność poprawiającą efektywność energetyczną" – podkreślił Bętkowski. Dodał, że wszystkie te działania wpisują się w rządowy program "Czyste powietrze".

Zaznaczył również, że zjawisko smogu w dużym stopniu dotyczy obszarów miejskich, dlatego ponad 35 mln zł dofinansowania z UE przeznaczone zostanie na wsparcie projektów przewidzianych do realizacji w ramach obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Wsparcie na ten cel otrzymały gminy: Starachowice (20 mln 112 tys. zł), Ostrowiec Świętokrzyski (6 mln 400 tys. zł), Skarżysko-Kamienna (5 mln 494 tys. zł) oraz powiat skarżyski (3 mln 8 tys. zł), a także Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (351 tys. zł).

W ramach tego konkursu unijne dofinansowanie trafi także m.in. do gminy Nowa Słupia (7 mln 229 tys. zł), Sandomierz (6 mln 743 tys. zł) oraz Szpitala Powiatowego w Chmielniku (4 mln 739 tys. zł).

W drugim konkursie dot. gospodarki odpadami blisko 7 mln zł z RPO przyznano Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Włoszczowie. Przedmiotem ich projektu jest modernizacja instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów oraz budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów.

Prace, których łączny koszt wyniesie prawie 11 mln zł, polegać będą, m.in. na budowie hali rozładunku i przetwarzania odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego, wykonaniu instalacji odgazowania złoża odpadów i gospodarczego biogazu do produkcji energii elektrycznej oraz wprowadzeniu do budynku projektowanej hali instalacji do biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej.

Był to jedyny projekt, który wpłynął w tym konkursie.(PAP)

autor: Piotr Grabski