Santander BP wyemituje bankowe papiery wartościowe wys. 150 mln zł


Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - Santander Bank Polska podjął decyzję o emisji bankowych papierów wartościowych serii I (BPW) o wartości nominalnej 150 mln zł, oprocentowanych wg stałej stopy wysokości 2,05% w skali roku i z dniem wykupu przypadającym na 21 czerwca 2019 r., podał bank.
"Zarząd Santander Bank Polska niniejszym informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 roku bank podjął decyzję o emisji bankowych papierów wartościowych serii I (BPW) na następujących warunkach:
1. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 21 grudnia 2018 roku (data emisji),
2. Łączna wartość nominalna BPW wyniesie do 150 000 000,0 zł
3. BPW zostaną wyemitowane na podstawie art. 89 i 90 Prawa bankowego oraz uchwały zarządu banku nr 17/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.,
4. BPW zostaną wykupione w dniu 21 czerwca 2019 roku (dzień wykupu),
5. Wartość nominalna jednej BPW wyniesie 1 000 zł,
6. Cena emisyjna BPW będzie równa wartości nominalnej BPW,
7. BPW będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 2,05% w skali roku,
8. Świadczenia z tytułu BPW będą mieć wyłącznie charakter pieniężny,
9. BPW nie będą zabezpieczone,
10. BPW będą emitowane jako BPW na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dniu emisji w depozycie prowadzonym bank" - czytamy w komunikacie.
Pod koniec listopada Santander Bank Polska podał, że planuje wyemitowanie bankowych papierów wartościowych serii I do kwoty 200 mln zł, która może zostać podwyższona na podstawie decyzji banku (BPW) w ramach programu emisji bankowych papierów wartościowych do kwoty 5 mld zł lub jej równowartości w walutach (EUR, USD lub CHF).
Santander Bank Polska ( d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.
(ISBnews)