Wskaźnik optymizmu konsumentów spadł o 6 pkt, osiągając wartość 101,63 pkt.

"Liczne zapowiedzi prasowe na temat znaczących podwyżek cen energii i niezbyt wyraziste stanowisko rządu w tej sprawie na początku grudnia mogły spowodować lęk konsumentów przed podwyżką wszystkich cen na rynku. Również zapowiedź strajku nauczycieli skupionych w związku zawodowym Solidarność wzmogła niepewność społeczną, co do najbliższych miesięcy" - napisano w komentarzu.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów.

Październik 2018 Listopad 2018 Grudzień 2018 Zmiana: grudzień - listopad
Wskaźnik optymizmu konsumentów 106,99 107,63 101,63 -6,00
Klimat gospodarczy 104,42 105,68 95,30 -10,38
Skłonność do zakupów 108,71 108,92 105,85 -3,08
Wskaźnik bieżący 105,37 105,81 97,32 -8,49
Wskaźnik oczekiwań 107,63 110,09 102,64 -7,45

Badanie przeprowadzono między 6 – 12 grudnia 2018 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.