W piątek amerykański Departament Stanu i polskie MSZ poinformowały, że w dniach 13-14 lutego w Warszawie odbędzie się konferencja ministerialna ws. budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Wcześniej konferencję zapowiedział w rozmowie ze stacją Fox News sekretarz stanu Mike Pompeo, który mówił, że szczególna uwaga poświęcona zostanie wpływom Iranu w regionie Bliskiego Wschodu.

Czaputowicz w poniedziałkowej "Rz" podkreślił, że Bliski Wschód pozostaje niezmiennie regionem kluczowym z punktu widzenia globalnej stabilności politycznej i bezpieczeństwa. "Bogate złoża surowców, szlaki komunikacyjne, a także sytuacja demograficzna sprawiają, że mógłby i powinien on być obszarem zamożności i pokojowej koegzystencji. Niestety, nadzieje na rozwój części krajów bliskowschodnich według takiego właśnie scenariusza dotychczas się nie ziściły" - zaznaczył minister.

Jak wskazał, państwa Bliskiego Wschodu dotknięte są wieloma mniej lub bardziej otwartymi konfliktami natury politycznej, społecznej, gospodarczej, ale również związanymi z dostępem do zasobów naturalnych. "Wszystkie te kategorie zagrożeń przenikają się, jeszcze bardziej zwiększając napięcie i nieufność między poszczególnymi państwami, a w konsekwencji grożąc rozprzestrzenianiem się konfliktów toczących się np. w Syrii czy Jemenie" - zaznaczył Czaputowicz.

Dodał, że doświadczenia ostatnich lat pokazały, iż sytuacja w tym regionie wpływa na bezpieczeństwo nie tylko regionów sąsiednich, w tym Europy, lecz także na stabilność ekonomiczną i polityczną w wymiarze globalnym. W tym kontekście podkreślił, że polska dyplomacja konsekwentnie działa na rzecz stabilizacji tego regionu, również w ramach UE i ONZ, wykorzystując między innymi nasze członkostwo w RB ONZ.

"W duchu współpracy transatlantyckiej na rzecz globalnej stabilności opartej na poszanowaniu prawa międzynarodowego organizujemy wraz z USA konferencję ministerialną na temat bezpieczeństwa i stabilizacji na Bliskim Wschodzie" - wskazał. Minister SZ dodał, że spotkanie odbędzie się 13-14 lutego 2019 r. w Warszawie, a jej współgospodarzem wraz z nim będzie sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

"Spotkanie służyć będzie debacie na temat wyzwań i problemów regionu w celu wypracowania wspólnych rozwiązań. Główne płaszczyzny dyskusji obejmą kwestie zagrożeń terroryzmem i ekstremizmem, rozwoju i proliferacji pocisków rakietowych, wyzwań dla bezpieczeństwa morskiego i energetycznego, zwalczania nielegalnych operacji finansowych oraz stałych prób destabilizacji funkcjonowania poszczególnych krajów Bliskiego Wschodu przez państwowych i niepaństwowych aktorów" - zapowiedział szef polskiej dyplomacji.

Jak dodał konferencja będzie okazją do "zdefiniowania powodów braku bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, budowy konsensusu wokół architektury bezpieczeństwa i wzmocnienia działań mających na celu zapewnienie stabilności".

"Liczymy na to, że udział szeregu państw z regionu Bliskiego Wschodu, jak i z krajów chcących aktywnie włączyć się do skoordynowanych działań, przyczyni się do zapoczątkowania procesu rozładowywania wieloletnich napięć paraliżujących obecnie możliwości społeczno-gospodarczego rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów w Syrii, Jemenie oraz działań Iranu" - napisał minister.

Czaputowicz podkreślił ponadto, że Polska od lat aktywnie wspiera umocnienie "reżimów nieproliferacyjnych, takich jak układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) czy konwencja o zakazie broni chemicznej (CWC)". "Fundamentalne znaczenie ma zagwarantowanie pokojowego charakteru irańskiego programu jądrowego. W tym kontekście istotne jest zmniejszanie różnic w ramach wspólnoty transatlantyckiej w odniesieniu do efektywności i zakresu porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego (JCPOA)" - napisał szef MSZ.

"Jako członek Unii Europejskiej Polska wspiera zachowanie porozumienia, postrzegając je jako instrument pozwalający na weryfikację działań Iranu, ale jednocześnie rozumie amerykańskie obawy, że zakres gwarancji w ramach porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego jest niewystarczający" - dodał Czaputowicz.

"Wspólna konferencja w Warszawie jest również wyrazem strategicznego partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi i Polską, potwierdzającym zbieżność naszych interesów w obszarze zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa" - podkreślił szef MSZ.(PAP)