STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2019-01-15
IRDN /IRDN Index 215,95
sIRDN /sIRDN Index 258,52
offIRDN / offIRDN Index 168,25
IRDN24 /Base 227,42
IRDN8.22 /Peak 260,39
IRDN23.7 / Offpeak 172,47
TGe24 229,70
TGeBase 226,02
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 91 265,80
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 471 998,00

Źródło: Giełda Energii SA