O śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza poinformował w poniedziałek po południu doktor Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Według informacji PAP, wojewoda pomorski spotka się z zastępcami prezydenta Gdańska w najbliższym możliwym terminie, aby ustalić, kto spośród zastępców będzie pełnić funkcję p.o. prezydenta Gdańska.

Powołanie pełniącego obowiązki prezydenta - jak dodało źródło PAP - ma na celu m.in. zapewnienie organizacji godnego pogrzebu, uroczystości żałobnych, okresu żałoby i "sprawne zarządzanie miastem w tej tragicznej sytuacji".

Zgodnie z art. 492 kodeksu wyborczego m.in. na skutek śmierci następuje wygaśnięcie mandatu prezydenta miasta.

Wygaśnięcie mandatu m.in. na skutek śmierci stwierdza komisarz wyborczy, w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu prezydenta przesyła się wojewodzie i przewodniczącemu rady gminy.

Natomiast zgodnie z art. 28 ustawy o samorządzie gminnym, w przypadku wygaśnięcia mandatu prezydenta przed upływem jego kadencji, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta, obowiązki prezydenta miasta pełni osoba wyznaczona przez premiera.

W przypadku wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta przed upływem jego kadencji przeprowadza się przedterminowe wybory. Wygaśnięcie mandatu prezydenta jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców.

>>> Czytaj też: Jerzy Owsiak złożył rezygnację z funkcji prezesa fundacji WOŚP