GUS podał w poniedziałek, że w skali 11 miesięcy 2018 roku eksport wyniósł 204,3 mld euro i był wyższy niż przed rokiem o 7,1 proc., a import 207,4 mld euro, co oznacza wzrost o 9,7 proc.

"Dynamiczny wzrost importu, wynikający głównie z silnego popytu konsumpcyjnego, ożywienia w inwestycjach oraz wysokich cen surowców energetycznych skutkował dalszym pogłębieniem deficytu obrotów towarowych do blisko 3,1 mld euro wobec notowanej przed rokiem nadwyżki w wysokości ok. 1,9 mld euro" - napisano.