Enea ograniczy zaangażowanie w niektóre projekty sponsoringowe i promocyjneWarszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Enea zdecydowała o dalszym obniżaniu kosztów operacyjnych poprzez m.in. ograniczenie swojego zaangażowania w niektóre projekty sponsoringowe i promocyjne, podała spółka.

W związku z działaniami mającymi na celu zachowanie cen energii dla klientów na stabilnym poziomie, firma podjęła decyzję o dodatkowym przeglądzie projektów promocyjnych i sponsoringowych oraz o rezygnacji z części zaplanowanych na 2019 r. inicjatyw, podano w komunikacie.

"Sytuacja na rynku energii elektrycznej wymaga podjęcia działań i wysiłków na rzecz dalszego obniżania kosztów operacyjnych, w tym wydatków sponsoringowych i promocyjnych. Analizujemy nasze plany pod kątem ich dodatkowej optymalizacji kosztowej. Ograniczenie zaangażowania przygotowujemy w taki sposób, by jego skutki w jak najmniejszym stopniu wpłynęły na społeczności lokalne, do których głównie adresujemy nasze aktywności promocyjno-sponsoringowe" - powiedział prezes Mirosław Kowalik, cytowany w komunikacie.

Przygotowując plany budżetowe Enea zwraca szczególną uwagę na racjonalność i efektywność kosztową działań sponsoringowych oraz promocyjnych. Firma szczegółowo analizuje poziom tych wydatków, ich efektywność i co do zasady utrzymuje je na poziomie zbliżonym do lat poprzednich. Wszystkie przedsięwzięcia tego typu w grupie realizowane są w oparciu o cele społeczne i biznesowe. Ich celem jest wspieranie budowania pozytywnego wizerunku marki w oczach klientów. Charakteryzują się też wymaganym zwrotem, zaznaczono.

"Grupa Enea w obszarze sportu wspiera m.in. ważne dla społeczności lokalnych, a mniej atrakcyjne dla wysokobudżetowych sponsorów projekty, stawiając na długoterminowy rozwój w oparciu o szkolenie młodzieży. Projekty takie prowadzone są w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim, a także w najbliższym otoczeniu kluczowych aktywów wytwórczych i wydobywczych Grupy Enea, tj. Kozienic (woj. mazowieckie), Połańca (na granicy woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego), Łęcznej (woj. lubelskie) i Białegostoku (woj. podlaskie). W obszarze kultury Enea jest mecenasem ważnych lokalnie instytucji i wydarzeń, m.in. teatrów, filharmonii i festiwali muzycznych" - czytamy dalej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)