Jacek Głowacki zrezygnował ze stanowiska prezesa Polenergii, podała spółka. Rada nadzorcza powołała na stanowisko prezesa Michała Michalskiego.

"23 stycznia 2019 r. do spółki wpłynęła rezygnacja p. Jacka Głowackiego ze stanowiska prezesa zarządu emitenta" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie rada nadzorcza powołała Michała Michalskiego na stanowisko prezesa i Iwonę Sierżęgę na stanowisko członka zarządu.

Michał Michalski pełnił dotychczas obowiązki członka Zarządu Polenergii i był odpowiedzialny za rozwój grupy. Od 2012 roku pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu w Grupie Polenergia. Z Grupą Kulczyk Investments związany jest od 18 lat, gdy rozpoczął współpracę jako dyrektor inwestycyjny w ramach działalności private equity Grupy Kulczyk Investments w branży oil&gas, energy.

Iwona Sierżęga pełniła dotychczas obowiązki prezesa i dyrektora generalnego Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, należącej do Grupy Polenergia, z którą związana jest od 20 lat.

Reklama

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.