NBP: Wartość transakcji kartami wzrosła o 10% r: r do 185,9 mld zł w III kw.



Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 185,9 mld zł w III kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 10% r/r i o 4% w ujęciu kwartalnym, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

W III kwartale 2018 r. udział wartości transakcji bezgotówkowych (80 mld zł) w ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych wyniósł 43%.

W III kwartale 2018 r. - analogicznie jak w kwartale poprzednim - przeważająca większość transakcji, tj. 91,5%, była dokonywana kartami debetowymi. Mniej liczne były transakcje dokonywane kartami kredytowymi (7,9%), kartami przedpłaconymi (0,4%) oraz kartami obciążeniowymi (0,2%), podał NBP.

Liczba transakcji kartowych ogółem wzrosła o 4% kw/kw i wyniosła 1 408 mln, zaś w ujęciu rocznym zwiększyła się o 18,2%. W III kwartale 2018 r. przeprowadzono 1,227 mld transakcji bezgotówkowych, co stanowiło wzrost o 5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 22% w skali roku. Transakcje bezgotówkowe stanowiły 87,1% liczby wszystkich transakcji kartowych, a na przestrzeni ostatniego roku wskaźnik ten wzrósł o 2,8 pkt proc.

Na koniec września 2018 r. na polskim rynku znajdowało się w obiegu 40,4 mln kart płatniczych, co stanowiło wzrost o 0,4% w skali kwartału.

NBP podał, że podobnie jak we wcześniejszych okresach, spośród wydanych kart największy udział (79,1%) miały karty debetowe, których na koniec września 2018 r. było 32 mln szt., a na drugiej pozycji (14,5%) znalazły się karty kredytowe w liczbie 5,87 mln szt. Karty przedpłacone, których na koniec września ub.r. było w obiegu 2,3 mln szt., stanowiły 5,8% udziału w rynku. Najmniej liczną kategorią obecną na rynku są karty obciążeniowe, których w obiegu było 234 tys., co stanowiło 0,6% udziału w rynku.

"Obserwowana od lat tendencja wzrostowa spowodowała, iż liczba kart na przestrzeni ostatnich 10 lat wzrosła niemal 1,5-krotnie (z poziomu 28 mln kart w 2008 r.), a na przestrzeni ostatnich 14 lat wzrosła ponad 2,5-krotnie (z poziomu 15,5 mln kart w 2004 r.)" - czytamy także.

W III kwartale 2018 r. liczba bankomatów zmniejszyła się o kolejne 316 urządzeń. Na koniec września 2018 r. w Polsce było 22 987 bankomatów, co oznacza spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału o 1,4%.

(ISBnews)