Impexmetal miał wstępnie 141,6 mln zł zysku netto w 2018 r.


Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Impexmetal miał 1 230,6 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży i 141,6 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec odpowiednio 1 140,4 mln zł i 73,9 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.
Ponadto spółka podała, że w ub.r. miała: zysk brutto na sprzedaży wysokości 156,4 mln zł (136,5 mln zł w 2017 r.), zysk z działalności operacyjnej wysokości 142,5 mln zł (107,5 mln zł) i EBITDA na poziomie 180,4 mln zł (142,6 mln zł).
"Wpływ na wyniki osiągnięte w 2018 r., w porównaniu do wyników osiągniętych w 2017 roku, miały w szczególności:
- zwiększenie ilości sprzedaży wyrobów aluminiowych (o 3%),
- poprawa efektywności produkcji wyrobów aluminiowych skutkująca zwiększeniem rentowności sprzedaży,
- wyższe o ok. 20 mln zł wpływy z dywidend,
- rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów finansowych" - czytamy w komunikacie.
Impexmetal podał, iż szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez spółkę i grupę kapitałową w 2018 r. zostaną przekazane w rocznych raportach okresowych, które zostaną opublikowane 16 kwietnia 2019 r.
Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.
(ISBnews)